Impresum

Názov firmy:
Predmet podnikania: výroba obchod a služby neuvedené v prilohách 1 až 3 živnostenského zákona, resp. nakládánie s odpadmi (mimo nebezpečných)

GREEN RECYCLING s. r. o.
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava
Tel.: +420 385 310 847
horacek[at]green-recycling.sk
www.green-recycling.sk


Forma spoločnosti: s.r.o. (Spoločnosť s ručením obmedzeným)
Konateľ: Ing. Dušan Horáček, Anton Simek
IČ: 46 805 664
DIČ: SK2023599314
Obchodny register: v Obchodnom registri u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 122517/B


Bankove spojenieí: OBERBANK AG, pobočka Slovensko, filiálka Bratislava

EUR č. ú.: 2301244972
BLZ: 8370
IBAN: SK4083700000002301244972
BIC: OBKLSKBA