o nás

Spoločnosť GREEN RECYCLING s.r.o. so sídlom v Sládkovičove, bola založená v roku 2012 ako obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa zberom starého papiera a plastov a ich zhodnocovaním a recykláciou. Pro zhodnocovaní týchto materiálov spolupracujeme s našimi významnými partnermi v oblasti spracovania papiera - BUNZL& BIACH GmbH, SCA Group, HEINZEL Group a plastov - ACTO GmbH, AMBACH ENTSORGUNG GmbH.

IMPRESSUM

GREEN RECYCLING s.r.o.
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: +420 775721725
E-mail: horacek@green-recycling.sk
www: www.green-recycling.sk
Forma spoločnosti: s.r.o. ( Spoločnosť s ručením obmedzeným)
Konateľ: Ing. Dušan Horáček, Anton Simek
IČ: 46805664
DIČ DPH: SK2023599314
Zapísaný: v Obchodnom registri u Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vožka 30084/T
Bankové spojenie: OBERBANK AG, pobočka Slovensko, filiálka Bratislava
Bankový účet: 2301244972/ 8370