Kontakty

VEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Dušan Horáček
konateľ spoločnosti
horacek@green-recycling.sk Tel.: +420 775 721 725

Anton Simek
konateľ spoločnosti
simek@austrian-recycling.com

OBCHOD
Ing. Jana Mikulková
obchodný manažer
mikulkova@green-recycling.sk Tel.: +421 948 403 482

ÚČTOVNÍCTVO
fakturace@green-recycling.sk Tel.: +421 725 115 810

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava

zasielacia adresa
GREEN RECYCLING s.r.o., areál Austrian Recycling, Vídeňská 125A, 619 00 Brno, Česká republika

kontaktný formulár